Damir Arnaut

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SBB
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Damir Arnaut, zastupnik SBB-a u Predstavničkom domu PS BiH rođen je 1975. godine u Sarajevu. Doktorirao je na UC Berkeley 2002. godine. Bio je član Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma i Zajedničke komisije za ljudska prava. Ranije je obavljao funkcije ambasadora BiH u Australiji i Novom Zelandu. Radio je i kao advokat, savjetnik za ustavno-pravna pitanja, savjetnik za pravna pitanja, te predavač na predmetima međunarodno pravo, komparativna politika i drugim. Govori engleski, francuski i njemački jezik. Nakon doktorata pet godina radio kao advokat u Washingtonu. Na poziv Predsjednika Silajdžića vratio se u BiH krajem 2006. godine. Član 7 advokatskih komora u SAD-u, uključujući pravo zastupanja pred Vrhovnim sudom (Supreme Court) SAD-a. Zastupnik u 2 predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourg-u. SBB-ov je poslanik u Predstavničkom Domu PSBIH (2014-2018)
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4882