Ljubica Milanović

0%
Broj pitanja: 16
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Izborna jedinica
523
Pozicija
Broj osvojenih glasova
12573

Pitanje: Zašto ne postoji Strategija za stručno osposobljavanje mladih na državnom nivou? Da li postoji mogućnost donošenja takve strategije, kojom bi se omogućilo sticanje kvalifikacija i same prakse za mlade?

Pitanje postavljeno: 05.11.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li će Bosna i Hercegovina ikada dobiti Zakon o visokom obrazovanju na državnom nivou?

Pitanje postavljeno: 05.11.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Smatrate li da je potrebno smanjiti otpremnine zaposlenih u institucijama BiH, kako bi iste bile srazmjerne ekonomskoj i socijalnoj situaciji u BiH?

Pitanje postavljeno: 31.01.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da je sadašnje rješenje u vezi sa otpremninama zaposlenih u institucijama BiH nesrazmjerno ekonomskoj i socijalnoj situaciji u BiH?

Pitanje postavljeno: 31.01.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima