Ljubica Milanović

0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Stranka
SNSD
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Izborna jedinica
523
Pozicija
Broj osvojenih glasova
12573

Pitanje: Da li su iznosi novčanih kazni koje se mogu izreći političkim subjektima, njihovim kandidatima i odgovornim osobama, zaposlenim ili angažovanim u izbornoj administraciji, kao i članovima biračkog odbora, previsoki? Trebaju li biti viši?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da će ove odredbe dovesti do transparentnijeg izbornog procesa?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da je potrebno smanjiti otpremnine zaposlenih u institucijama BiH, kako bi iste bile srazmjerne ekonomskoj i socijalnoj situaciji u BiH?

Pitanje postavljeno: 31.01.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da je sadašnje rješenje u vezi sa otpremninama zaposlenih u institucijama BiH nesrazmjerno ekonomskoj i socijalnoj situaciji u BiH?

Pitanje postavljeno: 31.01.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Izmjenom Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine predlaže se ograničenje visine otpremnine zaposlenih u institucijama BiH do iznosa 12 prosječnih neto plaća iz prethodne godine u BiH, što bi trenutno iznosilo maksimalno 10.728 KM. Slažete li se sa navedenim ograničenjem?

Pitanje postavljeno: 31.01.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu
Stranica 1 od 1