Albin Muslić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Albin Muslić rođen je 27. jula 1982. godine u Bihaću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću upisao je 2001. godine te 2005. godine stiče status diplomiranog pravnika. Dobitnik je nagrade „Zlatna plaketa“ za najboljeg studenta generacije. Zvanje magistra pravnih nauka stekao je 2010. godine.

Od kraja 2004. do sredine 2006. godine bio je član redakcije studentskog časopisa KontraSt. Od 2006. do početka 2010. godine obavljao je poslove asistenta na Katedri građanskog prava na Pravnom fakultetu u Bihaću, a tokom 2010. godine angažovan je kao viši asistent na istoj katedri. Član je Socijaldemokratske partije BiH.

Na Općim izborima 2006. i 2010. godine dobio je mandat u Skupštini Unsko-sanskog kantona. Na prijevremenim izborima koji su održani 16. januara 2011. godine podrškom oko 11.000 birača/ica izabran je za općinskog načelnika Bihaća.


Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4543