Sabina Ćudić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Sabina Ćudić rođena je 1982. godine u Sarajevu. Srednju školu djelimično je završila u Drugoj gimnaziji u Sarajevu te dio u Idahu. Diplomirala je političke nauke i međunarodne studije na Towson Univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), a magistrirala ljudska prava i demokratiju na Univerzitetu u Sarajevu i Univerzitetu u Bolonji.

Dobitnica je niza međunarodnih nagrada i priznanja u oblasti debate i govorništva, iz kojih je držala predavanja u SAD-u, Njemačkoj, Siriji, Velikoj Britaniji i drugim zemljama. Predaje na Odsjeku za političke nauke i međunarodne odnose na Univerzitetu Sarajevo School of Science and Technology (Sarajevska škola za nauku i tehnologiju).

Na Lokalnim izborima 2012. godine bila je kandidatkinja za načelnicu Općine Novo Sarajevo. Na Općim izborima 2014. godine izabrana je za zastupnicu u Skupštini Kantona Sarajevo, a 2018. godine izabrana je za zastupnicu u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.


Izborna jedinica
3
Pozicija
Broj osvojenih glasova
20759
Stranica 0 od 0