Elvisa Hodžić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
NES
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Elvisa Hodžić je docentica na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću. 

Izborna jedinica
1
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4639