Denis Zvizdić

0%
Broj pitanja: 13
Broj odgovora: 0
Stranka
SDA
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić, dugogodišnji je član Stranke demokratske akcije (SDA). Rođen je 1964. godine u Sarajevu, gdje živi sa suprugom Samirom i sinom Kenanom. Osnovnu i srednju školu završio je u hercegovačkom gradiću Gacko. Doktorirao je 2007. godine na Arhitektonskom fakultetu, gdje radi kao vanredni profesor. Više puta je biran u kantonalna i federalna zakonodavna tijela, a bio je i premijer Kantona Sarajevo (KS). Radio je i u Ministarstvu prostornog uređenja i građenja Republike Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša te u „Unioninvestu“. Član je stranke SDA od 1991. godine, njen potpredsjednik je od 2015. godine. Bio je premijer Vlade Kantona Sarajevo od 2003. do 2006. godine, kada je na općim izborima osvojio mjesto u Kantonalnoj skupštini te delegiran u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH. Na izborima 2010. godine je izabran u Predstavnički dom Parlamenta FBiH u kojem je do 2012. vršio funkciju predsjedavajućeg. Na izborima 2014. godine ponovo se kandidovao za isto zakonodavno tijelo, te sa 10.576 osvojio novi mandat. Ipak, izabran je kasnije za predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
38506

Pitanje: Šta mislite o propisanim kaznama za kršenje odredbi o sukobu interesa zbog angažmana bliskih srodnika nosilaca javne fuknkcije na zakonom propisanim pozicijama u javnim i privatnim preduzećima? Da li smatrate da su adekvatne?

Pitanje postavljeno: 30.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine

Vidi sva pitanja na zakonu