Mijo Matanović

0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Stranka
HDZ BiH
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Izborna jedinica
515
Pozicija
Broj osvojenih glasova
6713
Stranica 0 od 0