Zukan Helez

0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Stranka
SDP
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Rođen 1.1.1964.godine u Kupresu gdje je završio osnovnu školu. Gimnaziju završio u Bugojnu, od 1979. – 1983. godine, a Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu 1988.godine. Radio kao profesor u Skender Vakufu, od maja 1992.godine bio pripadnik Armije RBiH. Nakon demobilizacije radio u više srednjih škola: MTŠ Donji Vakuf, SŠC Bugojno i Gimnazija u Bugojnu. U Italiji, Njemačkoj i Francuskoj učestvovao na međunarodnim seminarima u projektu reforme srednjeg obrazovanja. Član GO SDP BiH u prošlom i sadašnjem sazivu. Za potpredsjednika KO SDP SBK izabran 2003.godine, a predsjednik KO od 2005.godine, član Predsjedništva SDP BiH. Na općinskim izborima četvrti put izabran u Predstavnički dom Parlamenta FBiH. Prvi mandat u Predstavnički dom Parlamenta FBiH od 2000. – 2002.godine, drugi mandat od 2002. – 2006.godine, treći mandat od 2006. – 2010. godine, četvrti mandat od 2014. do 2018. godine. Bio član više radnih tijela, odbora i komisija Predstavničkog doma Parlamenta FBiH kao potpredsjednik i predsjednik. Govori ruski i engleski jezik. Oženjen, otac troje djece.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Broj osvojenih glasova
17218

Pitanje: Kada će boračka populacija za koju je usvojen zakon o penzionisanju doživjeti da se zakon primjenjuje?

Pitanje postavljeno: 26.02.2020  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.