Dženan Đonlagić

Ovo je profil iz mandata (2018)

32%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 6
Stranka
DF
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Dženan Đonlagić, rođen 1974. godine, je doktor ekonomskih nauka. Studij ekonomije završio na engleskom jeziku na prestižnom Međunarodnom univerzitetu u Kuala Lumpuru, Malezija. Radi kao profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno obnaša dužnost prorektora Univerziteta u Sarajevu. Autor je i ko-autor brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomije i finansija na bosanskom i engleskom jeziku koji su objavljeni u prestižnim međunarodnim časopisima i međunarodno referentnim bazama podataka. DF-Željko Komšić je njegov prvi politički angažman.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
7454

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Mislim da je jako moguća i preporučujem da se obratite nadležnim Službama i Sekretarijatu zajedničkih službi kako bi dogovorili studijsku posjetu Parlamentarnoj skupštini BiH. Podržavam ovu vrstu ideje i inicijative.


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Da li će se inicirati i izraditi propis za jednake mogućnosti pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Podržavam uvijek ovakvu vrstu inicijative. 


Datum odgovora: 29.09.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li su iznosi novčanih kazni koje se mogu izreći političkim subjektima, njihovim kandidatima i odgovornim osobama, zaposlenim ili angažovanim u izbornoj administraciji, kao i članovima biračkog odbora, previsoki? Trebaju li biti viši?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da će ove odredbe dovesti do transparentnijeg izbornog procesa?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima