Dženan Đonlagić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
DF
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Dženan Đonlagić, rođen 1974. godine, je doktor ekonomskih nauka. Studij ekonomije završio na engleskom jeziku na prestižnom Međunarodnom univerzitetu u Kuala Lumpuru, Malezija. Radi kao profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno obnaša dužnost prorektora Univerziteta u Sarajevu. Autor je i ko-autor brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomije i finansija na bosanskom i engleskom jeziku koji su objavljeni u prestižnim međunarodnim časopisima i međunarodno referentnim bazama podataka. DF-Željko Komšić je njegov prvi politički angažman.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
7454