Dženan Đonlagić

67%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 6
Stranka
DF
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Dženan Đonlagić, rođen 1974. godine, je doktor ekonomskih nauka. Studij ekonomije završio na engleskom jeziku na prestižnom Međunarodnom univerzitetu u Kuala Lumpuru, Malezija. Radi kao profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Trenutno obnaša dužnost prorektora Univerziteta u Sarajevu. Autor je i ko-autor brojnih naučnih i stručnih radova iz oblasti ekonomije i finansija na bosanskom i engleskom jeziku koji su objavljeni u prestižnim međunarodnim časopisima i međunarodno referentnim bazama podataka. DF-Željko Komšić je njegov prvi politički angažman.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
7454

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Mislim da je jako moguća i preporučujem da se obratite nadležnim Službama i Sekretarijatu zajedničkih službi kako bi dogovorili studijsku posjetu Parlamentarnoj skupštini BiH. Podržavam ovu vrstu ideje i inicijative.


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Da li će se inicirati i izraditi propis za jednake mogućnosti pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Podržavam uvijek ovakvu vrstu inicijative. 


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Da li će se inicirati rješenje problema zloupotrebe neplaćenog privremenog rada, mita i korupcije pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Navedene nepravilnosti i devijacije su apsolutno neprihvatljive u procesu zapošljavanja. Svaki vid navedenih devijacija, zloupotreba ili nepravilnosti je neophodno prijaviti nadležnim pravosudnim organima.


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Da li će Bosna i Hercegovina ikada dobiti Zakon o visokom obrazovanju na državnom nivou?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Jako podržavam! Kao univerzitetski profesor i parlamentarac, potpuno sam siguran da bi strategija razvoja visokog obrazovanja i zakonska regulativa bila mnogo bolje rješenje da je na državnom nivou. No, s druge strane, još uvijek postoje političke snage koje ne žele vidjeti efikasne državne institucije, tako da nisam siguran da će se desiti u kratkom roku. U svakom slučaju, nauka i visoko obrazovanje jesu pitanje od srateškog značaja i zaslužuju da budu tretirana na najvišem nivou. 


Datum odgovora: 29.09.2021

Pitanje: Poštovani, Da li smatrate ispravnim da parlamentarci već godinu dana primaju platu u punom iznosu, topli obrok, naknade za prevoz i odvojeni život, a da nijedna sjednica nije održana? Da li ste za to da se naprave zakonske izmjene, da se ovi prihodi reduciraju ukoliko nema održavanja sjednica,kao što je sada slučaj?

Pitanje postavljeno: 16.12.2019  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Podržavam da se naprave cjelovite i sistemske izmjene i dopune Zakona o plaćama u institucijama BiH.


Datum odgovora: 18.05.2021

Stranica 1 od 2