Damir Arnaut

0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Stranka
NS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Damir Arnaut, zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu PS BiH rođen je 1975. godine u Sarajevu. Doktorirao je na UC Berkeley 2002. godine. Bio je član Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma i Zajedničke komisije za ljudska prava. Ranije je obavljao funkcije ambasadora BiH u Australiji i Novom Zelandu. Radio je i kao advokat, savjetnik za ustavno-pravna pitanja, savjetnik za pravna pitanja, te predavač na predmetima međunarodno pravo, komparativna politika i drugim. Govori engleski, francuski i njemački jezik. Nakon doktorata pet godina radio kao advokat u Washingtonu. Na poziv Predsjednika Silajdžića vratio se u BiH krajem 2006. godine. Član 7 advokatskih komora u SAD-u, uključujući pravo zastupanja pred Vrhovnim sudom (Supreme Court) SAD-a. Zastupnik u 2 predmeta pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasbourg-u. SBB-ov je poslanik u Predstavničkom Domu PSBIH (2014-2018). U toku mandata 2018-2022 iz Kluba poslanika SBB-a prešao je u Klib poslanika NZ-NS. 

Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
4882

Pitanje: Da li postoji potencijal za neki nacrt zakona o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kada će biti usvojen Zakon o zaštiti zraka u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Zašto još uvijek nije utemeljen vrhovni sud na državnom nivou Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i jedan od 14 kriterija za sticanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li će se inicirati rješenje problema zloupotrebe neplaćenog privremenog rada, mita i korupcije pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 2