Edita Đapo

Ovo je profil iz mandata (2018)

0%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 0
Stranka
SBB
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Rođena 24.10.1973. u Trebinju. Diplomirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1996. do 1999. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Školovanje je nastavila u Japanu, na prestižnom univerzitetu Tohoku, gdje je 2007. godine stekla zvanje doktora ekonomije. Od 2008. - 2009. godine na Tohoku univerzitetu je radila kao istraživač. Na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu bila je docent u periodu od 2009. do 2012. godine Od 2012. do 2014. obavljala funkciju zamjenice ministra finansija i trezora u Vijeću ministara BiH. Od maja 2014. godine radila kao docent na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Uspješno je vodila međunarodne projekte: Building Bridges Through Increased Economic Understanding - US Government Special Fund - 2013-2015; Work Ready Now - USAID Partnership for Innovation - 2014-2016; Compact for Growth and Development - EU Delegation in B&H – 2016. Aktivno govori engleski i japanski jezik.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
3366

Pitanje: Kada ćete smanjiti porez na osnovne životne namirnice, npr. hranu, na 7%, kao što to rade zemlje Evropske unije?

Pitanje postavljeno: 28.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Zašto Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o zaštiti životinja koje se uzgajaju radi proizvodnje krzna?

Pitanje postavljeno: 28.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li su iznosi novčanih kazni koje se mogu izreći političkim subjektima, njihovim kandidatima i odgovornim osobama, zaposlenim ili angažovanim u izbornoj administraciji, kao i članovima biračkog odbora, previsoki? Trebaju li biti viši?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da će ove odredbe dovesti do transparentnijeg izbornog procesa?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima