Edita Đapo

0%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 0
Stranka
SBB
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Rođena 24.10.1973. u Trebinju. Diplomirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1996. do 1999. godine radila je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH. Školovanje je nastavila u Japanu, na prestižnom univerzitetu Tohoku, gdje je 2007. godine stekla zvanje doktora ekonomije. Od 2008. - 2009. godine na Tohoku univerzitetu je radila kao istraživač. Na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu bila je docent u periodu od 2009. do 2012. godine Od 2012. do 2014. obavljala funkciju zamjenice ministra finansija i trezora u Vijeću ministara BiH. Od maja 2014. godine radila kao docent na Međunarodnom univerzitetu u Sarajevu. Uspješno je vodila međunarodne projekte: Building Bridges Through Increased Economic Understanding - US Government Special Fund - 2013-2015; Work Ready Now - USAID Partnership for Innovation - 2014-2016; Compact for Growth and Development - EU Delegation in B&H – 2016. Aktivno govori engleski i japanski jezik.
Izborna jedinica
513
Pozicija
Broj osvojenih glasova
3366

Pitanje: Da li postoji potencijal za neki nacrt zakona o klimatskim promjenama u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Kada će biti usvojen Zakon o zaštiti zraka u Bosni i Hercegovini?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Zašto još uvijek nije utemeljen vrhovni sud na državnom nivou Bosne i Hercegovine, koji je ujedno i jedan od 14 kriterija za sticanje kandidatskog statusa za ulazak u Evropsku uniju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li će se inicirati rješenje problema zloupotrebe neplaćenog privremenog rada, mita i korupcije pri zapošljavanju?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Koliko je moguća direktna i bolja suradnja između Parlamenta BiH i univerziteta širom Bosne i Hercegovine, sa ciljem redovnijih posjeta studenata sa fakulteta političkih nauka, prava i drugih srodnih oblasti?

Pitanje postavljeno: 29.09.2021  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.
Stranica 1 od 2