Mirjana Marinković-Lepić

100%
Broj pitanja: 8
Broj odgovora: 8
Stranka
NS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija

Datum i mjesto rođenja 3. 3. 1961, Užice
Zanimanje dipl. pravnik
Stručna sprema VSS VII stepen
Oblast pravne nauke

Srednja škola

Gimnazija u Tuzli od 1975. do 1979.

Fakultet

Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu od 1979. do 1983.
Magisterij društvene nauke iz oblasti žurnalistike - Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli od 2004. do 2008.
Doktorat žurnalistika (mediji i ljudska prava) Fakultet političkih nauka Univerziteta u Sarajevu 2016.
Radno iskustvo

pomoćnik ministra finansija Tuzlanskog kantona za pravne poslove od 2014. do 2018.

direktor JU "Dom penzionera Tuzla" od 2011. do 2014.

direktor Multicom d.o.o. Tuzla 2009 / 2010.

generalni sekretar Američkog univerziteta u Tuzli 2008 / 2009.

rukovodilac Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove, Pivara Tuzla od 1985. do 2008.
Strani jezici engleski
Izborna jedinica
515
Pozicija
Broj osvojenih glasova
1550

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 14.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Babavka vakcina za masovnu imunizaciju geađana BIH je nepoznanica i za nas poslanike. U više navrata je Klub NS/NB aktueluzirao ovo pitanje i tražio odgovore, te, na prošloj sjednici, podnio i interpelaciju, tj. pokrenuo pitanje oovornosti Vijeća ministara. Glavni razlog je bio upravo loš odgovor na pandemiju, u sta spada i izostanak direktne nabavke vakcina. BiH se oslonila na Covax i EU mehanizam i donacije koje dobijamo iz drugih zemalja. Nažalost, predsjedavajući VM nas je i pored evidentnih činjenica da vakcine stižu sporo i u nedovoljnom broju, pokušao ubijediti da VM odlično radi svoj posao. Naravno, smjena predsjedavajućeg nije izglasana, jer vladajući su jako složni u čuvanju fotelja. Sve u svemu, nabavka vakcina u dovoljnom broju koji bi omogućavao masovnu imunizaciju je i dalje neizvjesna.


Datum odgovora: 17.05.2021