Aida Baručija

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
Nezavisni blok
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Diplomirala na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, te magistrirala na Medicinskom fakultetu u okviru istog Univerziteta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, završila sva tri nivoa Menadžmenta i stekla zvanje Top menadžera u zdravstvu. Edukaciju za Vanjskog ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) završila 2017.godine, te je od iste godine angažirana kao spoljni saradnik AKAZ agencije. Zaposlena u JU „Dom zdravlja“ Zenica, a u okviru svog radnog angažmana radila u različitim službama ove ustanove. Od 2012. godine je na poziciji Saradnice za odnose sa javnošću i u sklopu svojih poslova koordinira rad svih službi Doma zdravlja Zenica. Rođena 1976. godine, udata i majka dvoje djece.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Broj osvojenih glasova
3875