Aida Baručija

Ovo je profil iz mandata (2018)

80%
Broj pitanja: 20
Broj odgovora: 16
Stranka
Nezavisni blok
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Diplomirala na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, te magistrirala na Medicinskom fakultetu u okviru istog Univerziteta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, završila sva tri nivoa Menadžmenta i stekla zvanje Top menadžera u zdravstvu. Edukaciju za Vanjskog ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) završila 2017.godine, te je od iste godine angažirana kao spoljni saradnik AKAZ agencije. Zaposlena u JU „Dom zdravlja“ Zenica, a u okviru svog radnog angažmana radila u različitim službama ove ustanove. Od 2012. godine je na poziciji Saradnice za odnose sa javnošću i u sklopu svojih poslova koordinira rad svih službi Doma zdravlja Zenica. Rođena 1976. godine, udata i majka dvoje djece.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Broj osvojenih glasova
3875

Pitanje: Da li postoji mogućnost donošenja takve strategije, kojom bi se omogućilo sticanje kvalifikacija i same prakse za mlade?

Pitanje postavljeno: 28.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Postoji mogućnost donošenja , ali ovisi o volji vladajućih političkih opcija!

S poštovanjem, Aida


Datum odgovora: 03.11.2021

Pitanje: Zašto ne postoji zakon koji će regulisati cijenu najma i kupovine nekretnina?

Pitanje postavljeno: 28.10.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Ovo pitanje nije u nadležnosti državnog nivoa BiH već nižih administrativnih nivoa. Zakon ne postoji upravo zbog složenosti uređenja i pitanja nadležnosti unutar Bosne i Hercegovine.

S poštovanjem, Aida


Datum odgovora: 03.11.2021

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li su iznosi novčanih kazni koje se mogu izreći političkim subjektima, njihovim kandidatima i odgovornim osobama, zaposlenim ili angažovanim u izbornoj administraciji, kao i članovima biračkog odbora, previsoki? Trebaju li biti viši?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Smatrate li da će ove odredbe dovesti do transparentnijeg izbornog procesa?

Pitanje postavljeno: 28.07.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Zakon o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima