Aida Baručija

100%
Broj pitanja: 9
Broj odgovora: 9
Stranka
Nezavisni blok
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Diplomirala na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici, te magistrirala na Medicinskom fakultetu u okviru istog Univerziteta. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, završila sva tri nivoa Menadžmenta i stekla zvanje Top menadžera u zdravstvu. Edukaciju za Vanjskog ocjenjivača Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ) završila 2017.godine, te je od iste godine angažirana kao spoljni saradnik AKAZ agencije. Zaposlena u JU „Dom zdravlja“ Zenica, a u okviru svog radnog angažmana radila u različitim službama ove ustanove. Od 2012. godine je na poziciji Saradnice za odnose sa javnošću i u sklopu svojih poslova koordinira rad svih službi Doma zdravlja Zenica. Rođena 1976. godine, udata i majka dvoje djece.
Izborna jedinica
514
Pozicija
Broj osvojenih glasova
3875

Pitanje: Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina za masovnu imunizaciju i zašto to dosada nije učinila ?

Pitanje postavljeno: 14.05.2021  Podijeli. Vidi pitanje

Odgovor:

Bosna i Hercegovina je zemlja sa iznimno kompliciranim ustavnim uređenjem u okviru kojeg vladajuće političke elite na najvišem nivou Bosne i Hercegovine svakodnevno iskazuju svoju nemoć i pravo lice. Nažalost, takav odnos je doveo do toga da je Bosna i Hercegovina na posljednjim  mjestima po broju vakcinisanih ali i po broju osiguranih vakcina za njene građane. U ovom momentu tačan odgovor na vaše pitanje mogu dati samo za drugi dio pitanja, a to je da vakcine nisu kupljene isključivo zbog nemara, zakašnjelih reakcija i sramnog odnosa vladajućih struktura na nivou Bosne i Hercegovine, prvenstveno iz stranaka SNSD, HDZ i SDA koje sa svojim kadrovima participiraju u Vijeću ministara i drugim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine.

Kada će Bosna i Hercegovina kupiti dovoljan broj vakcina, je pitanje na koje precizniji odgovor mogu dati članovi Vijeća ministara BiH, pogotovo zbog činjenice da i sama Parlamentara skupština Bosne i Hercegovine zbog neredovnog zasjedanja i pogubnog odnosa od strane ministara i vladajuće većine, nema prave i zvanične informacije koje odgovaraju datom momentu.


Datum odgovora: 21.05.2021