Jasmin Emrić

0%
Broj pitanja: 15
Broj odgovora: 0
Stranka
NES
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Izborna jedinica
511
Pozicija
Broj osvojenih glasova
11627
Stranica 0 od 0