Nenad Stevandić

0%
Broj pitanja: 10
Broj odgovora: 0
Stranka
Ujedinjena srpska
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske (RS) Nenad Stevandić je rođen u Drvaru 1966. godine. Živi u Banjoj Luci sa suprugom Natašom, sinovima Danilom i Srđanom te kćerkom Anom. Medicinski fakultet je završio u Banjoj Luci 1995. godine, a otorinolaringologiju je specijalizirao u Beogradu 2002. godine. Nakon završetka studija zaposlio se u Kliničkom centru Banja Luka gdje radi i danas kao ljekar na Klinici za bolesti uha, grla i nosa. Od aprila 2018. godine je i zamjenik direktora ove zdravstvene ustanove. Prvi put se učlanio u političku partiju 1990. godine kada je osnovana Srpska demokratska stranka (SDS) i njen član je bio narednih sedam godina. Ponovo je pristupio ovoj stranci 2008. a poslije dvije godine osvaja i poslanički mandat u Narodnoj skupštini RS-a. Kao kandidat SDS-a osvojio je i drugi mandat u Skupštini RS-a na općim izborima u oktobru 2014. godine nakon čega je izabran za potpredsjednika Skupštine. Napustio je SDS i 2015. godine osnovao stranku Ujedinjena Srpska.
Izborna jedinica
521
Pozicija
Broj osvojenih glasova
28774
Stranica 0 od 0