Snježana Novaković-Bursać

Ovo je profil iz mandata (2018)

28%
Broj pitanja: 18
Broj odgovora: 5
Stranka
SNSD
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Predstavnički dom
Kratka biografija
Snježana Novaković Bursać, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije je rođena 20. novembra 1976. godine u Banjaluci. Završila je Gimnaziju 1995. godine, a diplomirala na Medicinskom fakultetu u Banjaluci 16.10.2003. Specijalizirala je fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2010. godine. Magistarski rad pod naslovom „Mišićnoskeletni status stopala u određivanju kategorije rizika nastanka komplikacija diabetes mellitus-a na donjim ekstremitetima“ odbranila je 2016. godine na Medicinskom fakultetu u Banjaluci. Od decembra 2003. do januara 2014. godine bila je zaposlena u JZU “Dom zdravlja u Banjaluci” i radila u Odjeljenju za zaštitu zdravlja djece i omladine, Službi opšte i porodične medicine i Centru za rehabilitaciju u zajednici. Od januara 2014.godine zaposlena je kao specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”, a od avgusta 2015.godine obavlja poslove pomoćnika direktora za medicinske poslove. Član je Svjetsкe radne grupe za dijabetesno stopalo.
Izborna jedinica
521
Pozicija
Broj osvojenih glasova
16838

Pitanje: Da li mislite da je opravdano razmatranje prijedloga ovog zakona po hitnoj proceduri?

Pitanje postavljeno: 04.03.2022  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o zabrani zloupotrebe pojma genocida

Vidi sva pitanja na zakonu