Dragutin Rodić

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 14
Broj odgovora: 0
Stranka
DNS
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Rođen 01. januara 1958. godine u Sanskom Mostu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Prijedoru, a Pravni fakultet u Beogradu. Po završetku fakulteta zaposlio se u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje – Filijala Prijedor, gdje je obavljao sve poslove počev od pravnog referenta do direktora Filijale. Član je DNS-a od osnivanja i na osnivačkoj skupštini izabran je za potpredsjednika. Od 2003. godine je Generalni sekretar DNS.
Izborna jedinica
Pozicija
Delegat

Pitanje: Kakvo je Vaše mišljenje i stav o Nacrtu zakona o PIO/MIO, koji treba da uvede EU standarde u naš sistem? Smatrate li to pozitivnim ili negativnim za ekonomiju što će se podići prag godina potrebih za penzionisanje? Obrazložiti...Hvala

Pitanje postavljeno: 07.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Po kojem osnovu uporno branite zakonitost održavanja referenduma u Republici Srpskoj o radu Suda i Tužilaštva BiH?

Pitanje postavljeno: 25.09.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Da li smatrate da je prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama koji je predložen bolji za građane od onog koji je usvojen u decembru?

Pitanje postavljeno: 15.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini - Sokolović, Šepić, Ahmetović

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li se slažete sa načinom izbora delegata u Dom naroda FBiH?

Pitanje postavljeno: 14.12.2017  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - SDA

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima