Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini - Sokolović, Šepić, Ahmetović
86%
14%
Za: 225 Protiv: 38

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

17.01.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Salko Sokolović, Senad Šepić, Sadik Ahmetović
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim prijedlogom zakona smanjuju se akcize na dizel gorivo i ostala plinska ulja sa 0,30 KM na 0,20 KM, na bezolovni benzin sa 0,35 na 0,25 KM, te na motorni benzin sa 0,40 na 0,30 KM. Druga izmjena se odnosi na povećanje putarine za izgradnju autocesta sa 0,10 KM na 0,20 KM.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Dizel gorivo

  Akcize na dizel gorivo smanjuju se za 0,10 KM, sa 0,30 KM na 0,20 KM.

  94%
  6%
  Za: 234 Protiv: 14 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Bezolovni benzin

  Akciza na bezolovni benzin smanjuje se za 0,10 KM, sa 0,35 na 0,25 KM.

  96%
  4%
  Za: 171 Protiv: 7 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Motorni benzin

  Akciza na motorni benzin smanjuje se za 0,10 KM, sa 0,40 na 0,30 KM.

  97%
  3%
  Za: 168 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Putarina - autoputevi

  Putarina za izgradnju autoputeva povećava se za 0,10 KM, sa 0,10 KM na 0,20 KM.

  72%
  28%
  Za: 106 Protiv: 42 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.