Sifet Podžić

Ovo je profil iz mandata (2014)

0%
Broj pitanja: 19
Broj odgovora: 0
Stranka
DF
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Sifet Podžić rođen je 01.05.1959. godine u Žepi. Osnovnu školu završio je u Žepi, srednju Vojnu školu 1978. u Sarajevu, te Vojnu akademiju u Beogradu 1984.godine.
Izborna jedinica
Pozicija
Delegat

Pitanje: Da li smatrate da li se prilikom usvajanja Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH kojim se definira pravo na policijski dodatak samo policijskim službenicima trebalo voditi računa da se pored uvrštavanja policijskog dodatka u Zakon, trebao uvrstiti i poseban dodatak na plaću za državne službenike i zaposlenike koji rade unutar tih policijskih agencija, imajući u vidu da ti državni službenici i zaposlenici kojih nema puno a imaju pristup zajedno sa policijskim službenicima ,službenim aktivnostima,evidencijama i podacima koji se odnose na cjelokupan rad policijskog organa , a koji su specifični i koji su sastavni dio svih aktivnosti unutar sigurnosnog sektora u BiH. Važno je napomenuti da su plaće zaposlenika koji rade u državnom policijskom organu na nivou BiH minorne i neprimjerene plaćama u dr. Institucijama možda čak i najmanje u BIH.

Pitanje postavljeno: 22.02.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje: Da li smatrate da će DF biti uspješniji na sljedećim izborima?

Pitanje postavljeno: 10.10.2015  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Sva direktna pitanja

Pitanje: Podržavate li predloženi način izbora članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa i smatrate li da će na taj način predstavljati nezavisno tijelo za odlučivanje o sukobu interesa?

Pitanje postavljeno: 19.06.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica

Vidi sva pitanja na zakonu

Pitanje: Da li smatrate da je prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama koji je predložen bolji za građane od onog koji je usvojen u decembru?

Pitanje postavljeno: 15.01.2018  Podijeli. Vidi pitanje Parlamentarac/ka nije odgovorio/la na ovo pitanje.

Pitanje na zakonu: Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini - Sokolović, Šepić, Ahmetović

Vidi sva pitanja na zakonu

Sva pitanja po zakonima