Zakoni

11%
89%

Prijedlog zakona o dopunama Zakona o odbrani BiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 31.01.2024.
Potvrda imenovanja viših činovnika u OSBiH
18%
82%

Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o Sudu BiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 20.11.2023.
Prestanak važenja Zakona o Sudu BiH
EU
100%

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima BiH

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 28.08.2023.
67%
33%

Prijedlog zakona o organizaciji tržišta vina u Bosni i Hercegovini

0 pitanja / 0 odgovora
Datum odlučivanja: 28.08.2023.
Stranica 1 od 3