Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine
100%
Za: 2 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

11.03.2024.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Šerif Špago
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Povučen
Zakon bitan za EU integracije

Prijedlog ovog zakona našao se na dnevnom redu 11. hitne sjednice Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine zakazane za 11. mart 2024. godine.

Ovaj zakon jedan je od tri zakona koji su navedeni među 14 prioriteta Evropske komisije u vezi s aplikacijom Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Odgovornost nosilaca javne funkcije

  Nosilac javne funkcije dužan je da postupa zakonito, nepristrasno i pridržava se principa odgovornosti, poštenja, savjesnosti, otvorenosti i vjerodostojnosti. Svaki nosilac javne funkcije lično je odgovoran za svoje djelovanje u obavljanju javne funkcije na koju je imenovan ili izabran i politički je odgovoran tijelu ili građanima koji su ga imenovali ili izabrali. Fotografija: shutterstock.com

  100%
  Za: 2 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabranjeno je stavljanje privatnog interesa iznad javnog interesa

  Nosilac javne funkcije ne smije stavljati privatni interes i interes povezanih lica iznad javnog interesa te ne smije navedenu funkciju koristiti za ličnu dobit i dobit lica koje je s njim povezano. Fotografija: otisak.ba

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nespojivost obavljanja više javnih funkcija

  Nosilac javne funkcije obavlja samo jednu javnu funkciju, osim ako zakonom i drugim propisom nije drugačije određeno. Ova zabrana odnosi se na zabranu obavljanja druge javne funkcije na svim nivoima vlasti u BiH. Navedeno se odnosi i na članstvo u upravnom i nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu, te na to da ne može biti u svojstvu ovlaštenog lica u javnom preduzeću ili javnoj upravi. Fotografija: vijesti.ba

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Korištenje funkcije i javnih resursa za promociju političkog subjekta

  Nosilac javne funkcije ne može koristiti javne resurse kojima ima pristup u svrhu promocije političkih stranaka, odnosno političkih subjekata i u lične svrhe. Fotografija: poslovnenovine.ba

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zabranjene aktivnosti za nosioce javne funkcije

  Neke od zabrana za nosioce javne funkcije odnose se na: primanje ili zahtijevanje poklona ili druge koristi, uzimanje naknade za obavljanje poslova u sklopu obavljanja javne funkcije, traženje ili primanje poklona ili usluge radi glasanja o bilo kojem pitanju ili utjecaju na odluku nekog tijela ili osobe, obećavanje zaposlenja ili neko drugo pravo u zamjenu za poklon i dr. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Nosilac javne funkcije može primiti poklon

  Poklon u vrijednosti do 200 KM nosioci javne funkcije mogu zadržati i ne trebaju ga prijaviti. Ukoliko nosilac javne funkcije dobije više poklona od istog lica u toku jedne godine, njihova ukupna vrijednost ne smije preći iznos od 200 KM. Poklone u vrijednosti većoj od 200 KM nosilac javne funkcije ne smije zadržati i u obavezi je da ih prijavi i preda instituciji vlasti koja ga je izabrala ili imenovala. Informaciju o predatom poklonu institucije BiH dužne su dostaviti komisiji za odlučivanje o sukobu interesa u roku od 15 dana od dana prijema poklona. Fotografija: pexels.com

  33%
  67%
  Za: 1 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Podnošenje izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javne funkcije

  Nosilac javne funkcije dužan je u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju komisiji za odlučivanje o sukobu interesa podnijeti izvještaj o finansijskom stanju i imovini za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan izbora, odnosno imenovanja. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Osnivanje komisije za odlučivanje o sukobu interesa

  Komisija je stalno, nezavisno i samostalno tijelo koje uspostavlja Parlamentarna skupština BiH, čije je sjedište u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije. Sredstva za rad komisije osiguravaju se u budžetu Parlamentarne skupštine BiH. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Postupak pred komisijom za odlučivanje o sukobu interesa

  Postupak za utvrđivanje kršenja odredbi zakona i izricanju sankcija komisija može pokrenuti po službenoj dužnosti, na zahtjev nosioca javne funkcije, na zahtjev neposredno pretpostavljenog nosioca javne funkcije, zahtjevom organa u kojem obavlja funkciju i na osnovu prijave o sukobu interesa. Na odluke komisije može se izjaviti žalba Apelacionom odjeljenju Suda BiH u roku od 15 dana od dana prijema odluke. Fotografija: pexels.com

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Komisija za odlučivanje o sukobu interesa može izreći sankcije nosiocu javne funkcije

  Za povrede ovog zakona, komisija može izreći sankcije nosiocu javne funkcije, i to: opomenu, novčanu kaznu u iznosu od 1.000 do 20.000 KM, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv na podnošenje ostavke. Fotografija: trendradio.ba

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Šerif Špago
SDA
Predlagač
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH