Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH
7%
93%
Za: 61 Protiv: 799

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.11.2016.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: U proceduri

Ove izmjene i dopune zakona regulišu prava na posebne dodatke plaćama zaposlenih u institucijama BiH, koji se kreću od 25 do 50% iznosa osnovne plaće. Izmjene dalje propisuju naknadu za bolovanje u visini neto plaće ukoliko bolovanje traje do 30 dana i 80% neto plaće ukoliko traje više od 30 dana. Pored toga, propisana je i mjesečna naknada za porodiljsko odsustvo u visini prosječne plate u posljednja tri mjeseca prije započinjanja odsustva, a omogućava se i primanje 'bijelog hljeba' do 6 mjeseci nakon prestanka dužnosti na funkciji.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Bijeli hljeb

  Izabrani predstavnici imaju pravo na 'bijeli hljeb' najviše 6 mjeseci nakon završetka mandata.

  5%
  95%
  Za: 89 Protiv: 1713 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Porodiljska naknada

  Mjesečna naknada za porodiljsko odsustvo iznosi prosjek tri posljednje ostvarene neto plaće ostvarene prije započinjanja odsustva.

  81%
  19%
  Za: 869 Protiv: 210 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Otpremnine

  Otpremnina za odlazak u penziju iznosi šest ostvarenih neto plaća isplaćenih u prethodnih šest mjeseci, ili šest prosječnih neto plaća isplaćenih u BiH ukoliko je to povoljnije za službenika.

  68%
  32%
  Za: 420 Protiv: 194 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 1 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o graničnoj kontroli BiH