Džemal Smajić

0%
Broj pitanja: 0
Broj odgovora: 0
Stranka
SBiH
Parlament
Parlamentarna skupština BiH
Dom parlamenta
Dom naroda
Kratka biografija
Izborna jedinica
Pozicija