Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu BiH - Maja Gasal Vražalica
100%
Za: 25 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

15.06.2016.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Maja Gasal-Vražalica
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Kultura i sport
Status: U proceduri

Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o sportu donosi više odredbi koje izjednačavaju prava muškaraca i žena, kao i zabranu diskriminacije po bilo kojem osnovu kada je u pitanju sport. Tako uvodi pojmove rodno osjetljivog budžetiranja, ravnopravne zastupljenosti spolova u Vijeću za sport, te uvodi odredbe koje bi trebale da otklone diskriminaciju u donošenju Strategije razvoja sporta.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Vijeće za sport

  U Vijeću za sport BiH mora biti najmanje 40% članova suprotnog spola.

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Strategija razvoja sporta

  Pri izradi Strategije razvoja sporta mora se voditi računa o ravnopravnosti spolova, kao i o osiguranju učešća svih lica i grupa bez obzira na rasu, boju kože, nacionalnu ili etničku pripadnost, socijalni status, vjersko, političko ili drugo uvjerenje, invaliditet, zdravstveni status, seksualnu orijentaciju, rodni identitet ili bilo koje drugo lično svojstvo.

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Budžetiranje

  Prilikom raspodjele sredstava mora se voditi računa o ravnopravnosti spolova.

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Nijedan parlamentarac u ovom parlamentu nije dao odgovor.
Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.