Prijedlog Zakona o zabrani javnog poricanja, minimiziranja, opravdavanja ili odobravanja holokausta, zločina genocida i zločina protiv čovječnosti BiH
95%
5%
Za: 110 Protiv: 6

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

27.04.2016.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Poslanici Kluba SDP-a BiH: Denis Bećirović, Saša Magazinović i Mirsad Mešić.
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Ključni aspekti ovog zakona jesu kazne za javno poricanje, minimiziranje, opravdavanje ili odobravanje holokausta, zločina genocida ili zločina protiv čovječnosti.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Poricanje genocida ili holokausta

  Kazne za ova djela za fizička lica su kazna zatvora od osam dana do tri godine ili novčana kazna od 1.000 KM do 10.000 KM. Ukoliko je lice koje počinilo ovo djelo javni službenik, može se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do 3 godine, ili novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM.

  85%
  15%
  Za: 340 Protiv: 58 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Distribuiranje materijala

  Ukoliko fizičko lice distribuira materijal koji potiče djela iz ovog zakona, može se kazniti kaznom zatvora u trajanju do 3 godine ili novčanom kaznom od 1.000 do 10.000 KM (fizičko lice) ili kaznom zatvora od šest mjeseci do 3 godine ili novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM (javni službenik).

  94%
  6%
  Za: 45 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Negiranje presuda

  Za negiranje presuda Međunarodnog suda pravde i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, fizička lica se kažnjavaju kaznama zatvora u trajanju do 3 godine ili novčanim kaznama u iznosu od 1.000 do 10.000 KM, a javni službenici kaznama zatvora od 6 mjeseci do 3 godine i novčanom kaznom od 5.000 do 10.000 KM.

  83%
  17%
  Za: 237 Protiv: 48 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Višestruki prestupnici

  Višestruki počinioci ovog djela (negiranje presuda) kažnjavaju kaznama zatvora u trajanju od 6 mjeseci do 4 godine ili novčanim kaznama u iznosu od 5.000 do 10.000 KM.

  94%
  6%
  Za: 44 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 1 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Zlatko Miletić

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH