Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BIH
41%
59%
Za: 127 Protiv: 183

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

13.07.2016.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Izmjenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije BiH, uvodi se zabrana diskriminacija osoba na osnovu invaliditeta i starosne dobi, te na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika, te se također uvodi zabrana diskriminacije osoba koje su u srodstvu sa osobama pripadnicima/cama ugroženih grupa.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Zabrana diskriminacije

  Zabranjeno je diskriminirati osobe na osnovu invaliditeta i starosne dobi, te na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i spolnih karakteristika.

  46%
  54%
  Za: 90 Protiv: 105 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Teži oblici diskriminacije

  Teži oblici su diskriminacije su višestruka diskriminacija, ponovljena diskriminacija i produžena diskriminacija.

  61%
  39%
  Za: 68 Protiv: 43 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Hitnost postupka

  Sud i druga tijela moraju primjenjivati načelo hitnosti u svim postupcima u kojima se ispituju tvrdnje o počinjenoj diskriminaciji.

  65%
  35%
  Za: 72 Protiv: 39 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH