Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda
100%
Za: 0 Protiv: 8

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.04.2017.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim izmjenama se predlaže da se prihodi od cestarine implementiraju u podsisteme koji prate obračun i prikupljanje prihoda na Jedinstveni račun, a pravila uplate bi se propisala izmjenama Pravilnika o uplatama indirektnih poreza i ostalih taksi, kakvo je rješenje i sada u primjeni. Prema prijedlogu izmjena, raspodjela prihoda od cestarine bi se vršila dva puta u mjesecu za uplate izvršene u prethodnom mjesecu.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Cestarina

  Raspodjela prihoda od cestarine vrši se dva puta mjesečno za prethodni mjesec (15. i 30. u mjesecu).

  17%
  83%
  Za: 1 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Dostava izvještaja

  Upravi za indirektno oporezivanje se produžuje rok za dostavljanje izvještaja korisnicima, sa prvog radnog dana nakon 19. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec na kraj tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

  100%
  Za: 0 Protiv: 8 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu