Prijedlog zakona o dopuni Izbornog zakona BiH - Denis Bećirović
93%
7%
Za: 462 Protiv: 35

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.09.2017.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Denis Bećirović
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: U proceduri

Ovim izmjenama dodaje se član 1.7b, kojim se propisuje da kandidati na izborima ne mogu biti lica koja su izdržala kaznu zatvora koju je izrekao Međunarodni sud za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju, lica koja su izdržala kaznu zatvora koju su im izrekli sudovi u BiH zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava, te lica koja su osuđena zbog ozbiljnih povreda humanitarnog prava u drugim zemljama. Ova lica ne mogu obnašati ni bilo koju imenovanu, izbornu i javnu funkciju na teritoriji BiH.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Ratni zločini

  Lica osuđena za ratne zločine i povrede humanitarnog prava ne mogu biti kandidati na izborima niti obnašati bilo kakvu javnu funkciju.

  92%
  8%
  Za: 325 Protiv: 29 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 23 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.