Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH – Denis Bećirović
85%
15%
Za: 234 Protiv: 42

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

07.09.2017.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Denis Bećirović
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Predloženim dopunama Krivičnog zakona BiH se dodaju tri člana, kojima se sankcionišu poricanje genocida, holokausta, zločina protiv čovječnosti, distribuiranje takvih materijala, te negiranje presuda Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju u Haagu, Međunarodnog suda pravde i Suda Bosne i Hercegovine. Za ova djela predviđene su kazne zatvora do tri godine. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Poricanje genocida

  Ukoliko osoba poriče, javno opravdava ili odobrava zločin genocida, holokausta, zločine protiv čovječnosti ili ratne zločine koji su utvrđeni pred međunarodnim ili domaćim sudovima, kažnjava se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 3 godine.

  85%
  15%
  Za: 194 Protiv: 33 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Državni službenici

  Uposlenik državnih institucija koji negira holokaust ili genocid kažnjava se kaznom zatvora u trajanju od 10 mjeseci do 3 godine.

  85%
  15%
  Za: 174 Protiv: 30 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Distribuiranje materijala

  Osobe koje distribuiraju materijale čiji je cilj poricanje, minimiziranje, opravdavanje ili odobravanje zločina, kažnjavaju se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 3 godine, a ukoliko su te osobe uposlenici institucija BiH kažnjavaju se kaznom zatvora u trajanju od 10 mjeseci do 3 godine.

  87%
  13%
  Za: 193 Protiv: 29 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Međunarodni sud pravde

  Ukoliko neka osoba negira presude Međunarodnog suda pravde, Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju ili suda Bosne i Hercegovine, kažnjava se kaznom zatvora u trajanju do 3 godine. Ako je ta osoba zaposlena u institucijama BiH, kažnjava se kaznom zatvora u trajanju od šest mjeseci do 3 godine.

  84%
  16%
  Za: 167 Protiv: 33 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH