Prijedlog zakona o dopunama Krivičnog zakona BiH - Aleksanda Pandurević
81%
19%
Za: 179 Protiv: 43

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.02.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Aleksandra Pandurević
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Ovim dopunama Krivičnog zakona BiH onemogućava se zamjena zatvorske kazne za novčanu i prijevremeno puštanje na slobodu osoba koje su počinile krivična djela protiv integriteta Bosne i Hercegovine. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Novčana kazna

  Ukoliko je osoba počinila krivično djelo protiv integriteta BiH, kazna zatvora se ne može zamijeniti za novčanu.

  82%
  18%
  Za: 155 Protiv: 35 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Uslovno otpuštanje

  Ukoliko je osoba počinila krivično djelo protiv integriteta BiH, ne može biti otpuštena na uslovnu slobodu.

  82%
  18%
  Za: 128 Protiv: 28 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 6 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine