Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH - HDZ BiH
33%
67%
Za: 189 Protiv: 391

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

17.01.2017.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
HDZ BiH
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: U proceduri

Izmjenama i dopunama Izbornog zakona mijenja se izbor članova Predsjedništva BiH na način da se u Federaciji BiH formiraju tri ad hoc izborna područja sa kojih se biraju bošnjački i hrvatski članovi Predsjedništva, na način da bošnjački član Predsjedništva mora osvojiti većinu glasova u području opštinama sa najmanje 2/3 bošnjačkog stanovništva, dok hrvatski član Predsjedništva mora osvojiti većinu glasova u području sa opštinama sa najmanje 2/3 hrvatskog stanovništva. Druga ključna izmjena je brisanje člana zakona koji svakom konstitutivnom narodu daje bar jedno mjesto delegata u Domu naroda FBiH iz svakog kantona.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Predsjedništvo BiH - Federacija

  Hrvatski član Predsjedništva mora osvojiti više glasova u opštinama sa više od 2/3 hrvatskog stanovništva, a bošnjački član Predsjedništva mora osvojiti većinu glasova u opštinama sa više od 2/3 bošnjačkog stanovništva.

  29%
  71%
  Za: 108 Protiv: 265 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Dom naroda FBiH

  Bošnjački delegati se biraju iz šest kantona, Hrvatski delegati iz sedam kantona, Srpski delegati iz sedam kantona i delegati iz reda Ostalih iz četiri kantona.

  25%
  75%
  Za: 79 Protiv: 234 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 23 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.