Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Izbornog zakona BiH - Šepić, Sokolović, Ahmetović
94%
6%
Za: 278 Protiv: 18

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.02.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Senad Šepić, Salko Sokolović i Sadik Ahmetović
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: U proceduri

Ključna izmjena koju predlaže ovaj zakon je da će Centralna izborna komisija BiH poništiti izbore na biračkom mjestu na kojem se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su tu glasali.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Poništavanje izbora

  Centralna izborna komisija BiH poništiti će izbore na biračkom mjestu na kojem se prilikom prebrojavanja glasačkih listića utvrdi da je njihov broj veći od utvrđenog broja birača koji su tu glasali.

  94%
  6%
  Za: 240 Protiv: 16 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imenovanje u biračkim odborima

  Predsjednika i zamjenika predsjednika biračkog odbora, po posebnoj proceduri koju donosi Centralna izborna komisija BiH, bira i imenuje gradska, odnosno općinska izborna komisija.

  76%
  24%
  Za: 141 Protiv: 45 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Objava imena

  Gradske i općinske izborne komisije javno, u elektronskoj ili pisanoj formi, moraju objaviti imena i prezimena predsjednika i zamjenika predsjednika biračkih odbora, te imena, prezimena i naziv političkog subjekta članova biračkih odbora i njihovih zamjenika.

  97%
  3%
  Za: 136 Protiv: 4 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Elektronsko glasanje

  Otvorena je mogućnost da se glasanje obavi i elektronski.

  88%
  12%
  Za: 183 Protiv: 25 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zaštita izbornog prava

  Pored birača i političkog subjekta, i kandidat političkog subjekta može podnijeti prigovor nadležnim organima za zaštitu izbornih prava.

  99%
  1%
  Za: 83 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prekid glasanja

  U slučaju da dođe do prekida glasanja u osnovnoj izbornoj jedinici usljed više sile ili fizičkog nasilja, Centralna izborna komisija će ponovljene izbore održati najkasnije 14 dana od dana donošenja odluke Centralne izborne komisije BiH o prekidu izbora.

  99%
  1%
  Za: 80 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Prigovori posmatrača

  Posmatrači mogu uložiti obrazloženi prigovor na rad organa nadležnih za provođenje izbora.

  98%
  2%
  Za: 127 Protiv: 2 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.