Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine - Aleksandra Pandurević
71%
29%
Za: 49 Protiv: 20

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

17.04.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Aleksandra Pandurević
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

Predloženim izmjenama i dopunama predviđa se da pozicije generalnog direktora i zamjenika generalnog direktora BHDCA, koje su do sada imale status rukovodećih državnih službenika, ne budu državni službenici nego lica imenovana u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine kao što je to slučaj sa drugim direktorima i njihovim zamjenicima upravnih organizacija u BiH.

Mandat im je ograničen na 4 godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja, a odgovorni su Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Imenovanje rukovodstva

  Generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH i njegova dva zamjenika imenuju se na mandat koji je ograničen na četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

  60%
  40%
  Za: 71 Protiv: 48 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.