Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH
66%
34%
Za: 71 Protiv: 37

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.02.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Državno uređenje
Status: U proceduri

Ovim Zakonom se mijenja član 19. „Posebni dodaci“, kojim se proširuje se obim titulara prava na policijski dodatak. 

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Pravo na poseban dodatak

  Pravo na poseban dodatak (policijski dodatak) proširuje se na sve policijske službenike.

  72%
  28%
  Za: 95 Protiv: 37 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imenovani policijski službenici

  Direktor policijske agencije i Zamjenik direktora agencije nemaju prava na poseban policijski dodatak.

  82%
  18%
  Za: 63 Protiv: 14 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Pojedinačna rješenja

  Pojedinačna rješenja o posebnom dodatku donosi Direktor policijske agencije u skladu sa podzakonskim aktima.

  16%
  84%
  Za: 12 Protiv: 62 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.