Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine
88%
12%
Za: 21 Protiv: 3

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

21.03.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BIH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Prijedlogom zakona o izmjeni i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, pored oblasti zaštite ljudskih prava, proširuje se uloga ombudsmena i na polje promocije ljudskih prava. Osim toga, predviđa se  saradnja ombudsmena sa nevladinim sektorom i akademskom zajednicom u BiH, te finansijska nezavisnost Institucije ombudsmena.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Promocija ljudskih prava

  Proširuje se uloga ombudsmena na polje promocije ljudskih prava.

  80%
  20%
  Za: 61 Protiv: 15 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Saradnja sa civilnim sektorom

  Institucija ombudsmena će održavati redovne konsultacije sa organizacijama civilnog društva, međunarodnim organizacijama i tijelima struke i akademske zajednice.

  83%
  17%
  Za: 55 Protiv: 11 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Finansijska nezavisnost

  Odobreni budžet za Intituciju ombudsmena moja obezbjediti funkcionalnu nezavisnost Institucije i njeno funkcionisanje bez dodatnih uslovljavanja.

  78%
  22%
  Za: 53 Protiv: 15 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 4 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine