Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH - Bojić, Rančić, Emrić, Zelenika, Arnaut, Magazinović, Šepić, Gasal-Vražalica
93%
7%
Za: 765 Protiv: 57

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

20.06.2018.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Borislav Bojić, Hazim Rančić, Jasmin Emrić, Diana Zelenika, Damir Arnaut, Saša Magazinović, Senad Šepić i Maja Gasal-Vražalica
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri
Zakon bitan za EU integracije

Ovim zakonom uređuju se posebne obaveze nosilaca javnih funkcija na nivou BiH s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, obaveza podnošenja i sadržaj izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javne funkcije, nadležnost za provođenje Zakona, osnivanje i postupak Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u provođenju Zakona, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

  Za Provođenje Zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH, putem javnog konkursa, a kandidirati neće moći biti osobe koje su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih pet godina.

  88%
  12%
  Za: 616 Protiv: 86 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imovinski kartoni

  Nosilac javne funkcije dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, podnijeti Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Izvještaj o finansijskom stanju i imovini, za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan izbora, odnosno imenovanja.

  92%
  8%
  Za: 652 Protiv: 59 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Angažman bliskih srodnika - Javna preduzeća i ustanove

  Do sukoba interesa nosioca javne fukncije dovodi angažman njegovog bliskog srodnika u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi ili menadžmentu, ili svojstvu ovlaštene osobe u javnom preduzeću ili javnoj ustanovi.

  88%
  12%
  Za: 612 Protiv: 86 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Angažman bliskih srodnika - Privatna preduzeća

  Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman njegovog bliskog srodnika kao člana skupštine, nadzornog odbora, uprave ili menadžmenta, ili ako je bliski srodnik u svojstvu ovlaštenog lica ili ima finansijski interes, u bilo kojem privatnom preduzeću kojem je vlada dala bilo kakve podsticaje i olakšice i kreditna sredstva u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje.

  87%
  13%
  Za: 578 Protiv: 83 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Sankcije

  Sankcije koje Komisija može izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona su: opomena, novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv na podnošenje ostavke.

  89%
  11%
  Za: 554 Protiv: 68 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Mišljenje eksperata

Nacrt Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH, koji se nalazi u parlamentarnoj proceduri još od oktobra 2017. godine, svakako predstavlja unapređenje u odnosu na postojeći zakonski okvir, i kako je to navedeno i u posljednjem izvještaju GRECO-a, adresira većinu nedostataka koje su identifikovani u dosadašnjoj primjeni, kao i izvejštajima i preporukama samog GRECO-a.

Osnovno unapređenje ogleda se u uspostavljanju nezavisnog tijela, odnosno Komisije, za primjenu Zakona, koji se biraju putem javnog poziva i za čije članove postoje ograničenja u smislu prethodnog obnašanja javnih funkcija i članstva u političkim strankama. Imajući u vidu da sada imamo Komisiju sastavljenu većinom od zastupnika i delegata PSBiH, koji ne mogu biti objektivni i nezavisni i koji sami sebi i svojim stranačkim kolegama utvrđuju sukob interesa, jasno je da Komisija predviđena novim Nacrtom predstavlja osnov za veću objektivnost i nezavisnost u primjeni.

Nadalje, Nacrtom se detaljnje definišu i djelimično proširuje krug lica na koja se Zakon odnosi, a i ograničenja u smislu vršenja više funkcija, načina obavljanja funkcija i donošenja odluka su jasnije propisana.

Posebno je bitno konačno objedinjavanje propisa o imovinskim kartonima i sukobu interesa, kao i predviđen postupak kontrole i objave imovinskih kartona, imajući u vidu da do sada postupak provjere za imovinske kartone nije postojao i da sada imamo raspršene i neusklađene propise – imovinske kartone podnose izabrani zvaničnici CIK-u, a finansijske izvještaje podnose izabrani imanovani i savjetnici Komisiji za odlučivanje sukoba interesa. Prema novom rješenju, svi će imati iste obaveze, one se neće duplirati, a uvešće se i kontrola tačnosti, registar nosilaca funkcija i registar imovinskih kartona koji bi bio javan.

I na kraju svakako je bitno napomenuti i sankcije, koje su po novom Zakonu djelimično proširene, te se uvodi mehanizam poništenja djela nastalog u situaciji sukoba interesa, što je jako važno kako bi se spriječilo dodatno nanošenje štete institucijama i budžetu.

Transparency International u BiH je već godinama zagovarao za unapređenje Zakona i inicirao je cijeli proces konsultacija za kreiranje i usvajanje novog zakonskog rješenja. Pozitivno je da se Nacrt našao u proceduri, ali brine trajanje procedure i dosadašnje vidne opstrukcije u procesu usvajanja zakona, zbog čega je neophodno hitno usvijiti Nacrt u prvom čitanju kako bi se otvorila dalja javna rasprava, te kako se ne bi cjelokupan proces doveo u pitanje nakon izbora. Na ovo su upozorile i Evropska unija i svi relevantni međunarodni faktori u BiH, podsjećajući na važnošt sprečavanja sukoba interesa kao prve linije u sprečavanju korupcije i ozbiljnih zloupotreba.

Transparency International BiH, Organizacija koja se bori protiv korupcije
Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 3 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o službi u Oružanim snagama BiH