Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o javnim nabavkama BiH
100%
Za: 2 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

Nepoznat
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Agencija za javne nabavke BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: U proceduri

U Zakonu o javnim nabavama („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14) između ostalog, mijenja se član 2. stav (1) tačka a) al.1) i 2) mijenja se i glasi:

1) ugovor o javnoj nabavcirobeje ugovor čiji je predmet kupovina, lizing, najam ili kupovina na otplatu sa ili bez mogućnosti kupovine robe. Ugovor o javnoj nabavi robe može kao sporedni predmet obuhvatati poslove postavljanja i instalacije;

2)ugovor o javnoj nabavci uslugaje ugovorčiji je predmet pružanje usluga, osim onih iz al. 1) ovog stava i dr.

Pitaj parlamentarce
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 6 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.