Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine
100%
Za: 3 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

14.10.2020.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Saša Magazinović, Damir Arnaut i Jasmin Emrić
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Podneseni amandmani na PZ

Zakonom o sprečavanju sukoba interesa uređuju se posebne obaveze nosilaca javnih funkcija na nivou Bosne i Hercegovine s ciljem sprečavanja sukoba interesa u obavljanju javne funkcije, obaveza podnošenja i sadržaj izvještaja o finansijskom stanju i imovini nosilaca javne funkcije, nadležnost za provođenje Zakona, osnivanje i postupak Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u provođenju Zakona, kao i druga pitanja od značaja za provođenje ovog zakona.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Komisija za odlučivanje o sukobu interesa

  Za provođenje Zakona osniva se Komisija za odlučivanje o sukobu interesa čiji će predsjednik i članovi biti birani od strane Parlamentarne skupštine BiH, putem javnog konkursa, a kandidirati se neće moći oni koji su članovi ili su bili u članstvu neke partije u posljednjih 5 godina.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Srodnici nosioca javne funkcije

  Do sukoba interesa nosioca javne funkcije dovodi i angažman njegovog bliskog srodnika u upravnom odboru, nadzornom odboru, skupštini, upravi, menadžmentu ili u svojstvu ovlaštene službene osobe u javnim preduzećima i javnim ustanovama, kao i u privatnim preduzećima i ustanovama kojima je vlada dala olakšice u iznosu većem od 10.000,00 KM godišnje.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Sankcije

  Sankcije koje Komisija može izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona su: opomena, novčana kazna u iznosu od 1.000,00 KM do 20.000,00 KM, prijedlog za razrješenje s dužnosti i poziv na podnošenje ostavke, a kao dodatna mjera koju Komisija izriče je zahtjev za poništenje djela nastalog u situaciji sukoba interesa.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imovinski kartoni

  Nosilac javne funkcije dužan je, u roku od 30 dana od dana stupanja na javnu funkciju, podnijeti Komisiji za odlučivanje o sukobu interesa Izvještaj o finansijskom stanju i imovini, za sebe i bliske srodnike prema stanju na dan izbora, odnosno imenovanja.

  100%
  Za: 1 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Damir Arnaut
SBB
Predlagač zakona
Jasmin Emrić
ASDA
Predlagač zakona
Saša Magazinović
SDP
Predlagač zakona
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 6 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine