Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o sudskim taksama u postupku pred sudom Bosne i Hercegovine
14%
86%
Za: 1 Protiv: 6

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

01.07.2020.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće Ministara BiH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: U proceduri

Izmjenama i dopunom se precizira mehanizam prinudne naplate sudskih taksi tako što se omogućava Sudu da donese rješenje kojim će se naložiti taksenom obavezniku koji ni nakon opomene nije platio taksu u roku, da u roku od 15 dana plati dužnu taksu kao i 50% od te takse na ime kaznene takse.

Rok zastare za naplatu sudske takse produžava se sa dvije na tri godine od nastanka obaveze.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Naplata sudske takse

  Ako takseni obaveznik ni nakon opomene ne uplati sudsku taksu u ostavljenom roku, Sud će mu naložiti da u roku od 15 dana plati dužnu taksu kao i 50% od te takse na ime dužne takse.

  10%
  90%
  Za: 2 Protiv: 18 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Rok zastare

  Rok zastare naplate sudske takse produžava sa dvije na tri godine, računajući od dana kad je nastala obaveza plaćanja dužne takse.

  6%
  94%
  Za: 1 Protiv: 17 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Nebojša Radmanović
SNSD
Predsjedavajući Predstavničkog doma
Borjana Krišto
HDZ BiH
Prva zamjenica predsjedavajućeg Predstavničkog doma
Denis Zvizdić
SDA
Drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 9 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH