Prijedlog zakona o dopuni Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine
0%
Za: 0 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.12.2020.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Saša Magazinović
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog

Članom 50. Zakona o radu u institucijama BiH propisano je da zaposlenici u institucijama Bosne i Hercegovine, između ostalog, imaju pravo na novčanu naknadu u vidu jubilarne nagrade. Predloženom dopunom, predviđa se ukidanje ove vrste naknade za izabrana lica i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine, a iz razloga što aktuelna odredba predstavlja potpunu neosjetljivost na društvenu i ekonomsku situaciju u BiH, te se radi uvažavanja takve socijalne realnosti i predlaže ovakva izmjena postojećeg zakonodavstva.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Ukidanje jubilarne nagrade za izabrana lica i imenovane zvaničnike

  Ukida se pravo na naknadu za jubilarnu nagradu za izabrana lica i imenovane zvaničnike u institucijama Bosne i Hercegovine.

  100%
  Za: 0 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Saša Magazinović
SDP
Predlagač
Nikola Lovrinović
HDZ BiH
Zastupnik u PS PBIH
Alma Čolo
SDA
Zastupnica u PS PBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine