Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
100%
Za: 6 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.12.2020.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina, Edita Đapo
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Prijedlog
Zakon bitan za EU integracije

Dopunom člana 7. Zakona o zaštiti potrošača, trgovcu se zabranjuje davati lične podatke bilo kojem trećem licu bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača, osim ako je na to obavezan zakonom ili odlukom nadležnog organa.

Obaveza trgovca da vidljivo istakne cijenu proizvoda definiše se na način da prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere trebaju biti jasno, vidljivo, čitko i jednoobrazno napisane na proizvodu ili na prodajnom mjestu proizvoda i usluge. 


Članom 22. Zakona o zaštiti potrošača propisana je obaveza stavljanja deklaracije na proizvod namijenjen potrošačima. Predloženim izmjenama i dopunama jasnije se definiše način lijepljenja deklaracije na proizvod, i to u slučaju kada, zbog malih dimenzija i gramaže samog proizvoda, nije pogodno lijepljenje deklaracije na proizvod. U tom slučaju, potrebni podaci će se navoditi na deklaraciji koja je priložena na pričvršćenom listiću ili naljepnici.


Također, izmjenama i dopunama se propisuje da se deklaracije ne stavljaju na uzorak (tester) proizvoda koji nemaju prodajni karakter.


Kada je riječ o deklarisanju kozmetičkih i hemijskih proizvoda, propisuje se da ove deklaracije, u skladu sa članom 19. Uredbe EU o označavanju kozmetičkih proizvoda, moraju sadržavati sljedeće podatke: 

- ako je kozmetički i hemijski proizvod upotrebljiv do 30 mjeseci, onda se navodi jasan rok upotrebe;
- ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i mijenja svojstva nakon otvaranja, onda se navodi rok upotrebe od trenutka otvaranja proizvoda;

- ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i ne mijenja svojstva nakon otvaranja, ne navodi se rok upotrebe


Kada je riječ o kaznenim odredbama, propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za trgovca koji prekrši zabranu davanja ličnih podataka potrošača bilo kojem licu bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Zaštita ličnih podataka

  Trgovcu se zabranjuje da daje lične podatke potrošača bilo kojem licu bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača, pod prijetnjom novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Isticanje cijena proizvoda u maloprodaji

  Prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere moraju biti jasno, vidljivo, čitko i jednoobrazno napisane na proizvodu ili na prodajnom mjestu proizvoda i usluge.

  100%
  Za: 5 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Deklaracija roka trajanja kozmetičkih proizvoda

  Deklaracija kozmetičkih i hemijskih proizvoda obavezno mora sadržavati sljedeće: ako je proizvod upotrebljiv do 30 mjeseci, onda se navodi jasan rok upotrebe, a ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i mijenja svojstva nakon otvaranja, onda se navodi rok upotrebe od trenutka otvaranja proizvoda, te ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i ne mijenja svojstva ni nakon otvaranja, ne navodi se rok upotrebe.

  75%
  25%
  Za: 3 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Borjana Krišto (2018)
HDZ BiH
Predlagačica
Darijana Katić (2018)
HDZ BiH
Predlagačica
Alma Čolo (2018)
SDA
Predlagačica
Nada Mladina (2018)
SDP
Predlagačica
Edita Đapo (2018)
SBB
Predlagačica
Snježana Novaković-Bursać (2018)
SNSD
Zastupnica u PS PBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 8 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 2 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza BiH za 2023. godinu