Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti potrošača u Bosni i Hercegovini
100%
Za: 6 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.12.2020.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Borjana Krišto, Darijana Filipović, Alma Čolo, Nada Mladina, Edita Đapo
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Prijedlog
Zakon bitan za EU integracije

Dopunom člana 7. Zakona o zaštiti potrošača, trgovcu se zabranjuje davati lične podatke bilo kojem trećem licu bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača, osim ako je na to obavezan zakonom ili odlukom nadležnog organa.

Obaveza trgovca da vidljivo istakne cijenu proizvoda definiše se na način da prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere trebaju biti jasno, vidljivo, čitko i jednoobrazno napisane na proizvodu ili na prodajnom mjestu proizvoda i usluge. 


Članom 22. Zakona o zaštiti potrošača propisana je obaveza stavljanja deklaracije na proizvod namijenjen potrošačima. Predloženim izmjenama i dopunama jasnije se definiše način lijepljenja deklaracije na proizvod, i to u slučaju kada, zbog malih dimenzija i gramaže samog proizvoda, nije pogodno lijepljenje deklaracije na proizvod. U tom slučaju, potrebni podaci će se navoditi na deklaraciji koja je priložena na pričvršćenom listiću ili naljepnici.


Također, izmjenama i dopunama se propisuje da se deklaracije ne stavljaju na uzorak (tester) proizvoda koji nemaju prodajni karakter.


Kada je riječ o deklarisanju kozmetičkih i hemijskih proizvoda, propisuje se da ove deklaracije, u skladu sa članom 19. Uredbe EU o označavanju kozmetičkih proizvoda, moraju sadržavati sljedeće podatke: 

- ako je kozmetički i hemijski proizvod upotrebljiv do 30 mjeseci, onda se navodi jasan rok upotrebe;
- ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i mijenja svojstva nakon otvaranja, onda se navodi rok upotrebe od trenutka otvaranja proizvoda;

- ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i ne mijenja svojstva nakon otvaranja, ne navodi se rok upotrebe


Kada je riječ o kaznenim odredbama, propisuje se novčana kazna u iznosu od 500 KM do 1.500 KM za trgovca koji prekrši zabranu davanja ličnih podataka potrošača bilo kojem licu bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača.


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Zaštita ličnih podataka

  Trgovcu se zabranjuje da daje lične podatke potrošača bilo kojem licu bez prethodnog izričitog i pisanog odobrenja potrošača, pod prijetnjom novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 1.500 KM.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Isticanje cijena proizvoda u maloprodaji

  Prodajna cijena i cijena za jedinicu mjere moraju biti jasno, vidljivo, čitko i jednoobrazno napisane na proizvodu ili na prodajnom mjestu proizvoda i usluge.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Deklaracija roka trajanja kozmetičkih proizvoda

  Deklaracija kozmetičkih i hemijskih proizvoda obavezno mora sadržavati sljedeće: ako je proizvod upotrebljiv do 30 mjeseci, onda se navodi jasan rok upotrebe, a ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i mijenja svojstva nakon otvaranja, onda se navodi rok upotrebe od trenutka otvaranja proizvoda, te ako je proizvod upotrebljiv duže od 30 mjeseci i ne mijenja svojstva ni nakon otvaranja, ne navodi se rok upotrebe.

  67%
  33%
  Za: 2 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Borjana Krišto
HDZ BiH
Predlagačica
Darijana Katić
HDZ BiH
Predlagačica
Alma Čolo
SDA
Predlagačica
Nada Mladina
SDP
Predlagačica
Edita Đapo
SBB
Predlagačica
Snježana Novaković-Bursać
SNSD
Zastupnica u PS PBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 28 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 24 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Zakon o izmjenama Zakona o akcizama u BiH