Prijedlog zakona o dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine
40%
60%
Za: 6 Protiv: 9

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

09.12.2020.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Saša Magazinović
Vrsta procedure: Hitna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Prijedlog

Članom 45. propisano je da zaposleni u institucijama BiH polažu pravo na novčanu naknadu po osnovu
jubilarnih nagrada za vrijeme provedeno na radu, pored svih ostalih finansijskih beneficija. Po drugom stavu,
visina nagrade određuje se aktom Vijeća ministara, koji se u proceduru stavlja po prijedlogu Ministarstva finansija
i trezora BiH. Visina naknade određuje se prema prosječnoj plaći u BiH, i dužini aktivnog radnog staža u
institucijama BiH. Predlagač predlaže ukidanje jubilarne nagrade upravo zbog loše društvene situacije i
ekonomske krize, čiji je intenzitet pospješen zbog pandemije COVID-19.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Ukidanje jubilarne naknade

  Zbog otežavajućih okolnosti u državi, kako ekonomskih tako i društvenih, radi solidarnosti predlaže se ukidanje jubilarne nagrade.

  78%
  22%
  Za: 74 Protiv: 21 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Saša Magazinović
SDP
Predlagač
Nikola Lovrinović
HDZ BiH
Zastupnik u PS PBIH; Glasao Protiv
Alma Čolo
SDA
Zastupnica u PS PBIH; glasala ZA
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Nema zakona sa pitanjima u istoj oblasti.