Prijedlog zakona o dopunama Zakona o parničnom postupku pred Sudom BiH
100%
Za: 8 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

30.03.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Vijeće ministara BIH
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog

Dopunama se vrši usaglašavanje Zakona o parničnom postupku u BiH i Zakona o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka i tako se licima koja su svjedočila pod mjerama zaštite u krivičnom postupku osigurava kontinuirana zaštita identiteta i u toku naknadno pokrenutog parničnog postupka za naknadu štete, odnosno za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva na koji su upućena u krivičnom postupku kao oštećena.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Zaštita identiteta svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka

  Osigurava se kontinuirana zaštita identiteta lica koja su svjedočila pod mjerama zaštite u krivičnom postupku i u toku parničnog postupka za naknadu štete, odnosno postupka za ostvarivanje imovinskopravnog zahtjeva na koji su upućena u krivičnom postupku kao oštećena.

  93%
  7%
  Za: 13 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Obaveza angažovanja advokata

  Ako je tužilac u parnici lice koje ima svojstvo svjedoka pod prijetnjom i ugroženog svjedoka, tokom cijelog postupka mora ga zastupati advokat kao punomoćnik.

  93%
  7%
  Za: 13 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Darijana Katić
HDZ BiH
Predstavnica u PD PSBIH
Zlatan Begić
DF
Predstavnik u PD PSBIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 7 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 4 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine