Prijedlog zakona o Visokom sudskom vijeću BiH
100%
Za: 4 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.04.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Klub zastupnika Demokratske fronte
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog

Ovim zakonskim prijedlogom, zajedno sa Prijedlogom zakona o Visokom tužiIačkom vijeću BiH i Prijedlogom zakona o Uredu disciplinskog tužioca BiH, vrši se potpuna reforma VSTV-a. Ovim zakonima, postojeći VSTV bi se transformisao u Visoko sudsko vijeće, Visoko tužilačko vijeće i Ured disciplinskog tužioca.

Ovim zakonom osniva se Visoko sudsko vijeće BiH i regulišu njegov rad, organizacija, nadležnosti, ovlaštenja, uslovi i mandat za vršenje funkcije, način izbora i imenovanje sudija, sudija porotnika, postupak izbora sudija, prava i dužnosti sudija, nespojivost dužnosti sudija sa drugim funkcijama, disciplinska odgovornost, privremeno udaljenje sudija od vršenja dužnosti, način utvrđivanja prestanka sudijske funkcije, razrješenje sudija i druga pitanja u vezi sa radom Visokog sudskog vijeća BiH (U daljem tekstu: Vijeće).


Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Kriteriji za imenovanje članova VSV-a

  U VSV mogu biti imenovane samo sudije sa najmanje deset godina iskustva na sudijskim poslovima.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Razrješenje članova VSV-a od Parlamentarne skupštine BiH

  U slučajevima predviđenim zakonom („ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan, djelotvoran ili nepristrasan način“ ili „kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću“), odluku o razrješenju dužnosti člana, predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može donijeti Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH putem „ad hoc“ komisije koju čine četiri zastupnika, od kojih jedan mora biti iz redova opozicije, i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.

  89%
  11%
  Za: 8 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imovinski karton nositelja pravosudnih funkcija

  Uvodi se obaveza transparentnog predočavanja podataka o imovinskom stanju članova Vijeća i njihove uže obitelji, kao i obaveza predočavanja promjena u imovinskom stanju sudija.

  83%
  17%
  Za: 5 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Profesori i docenti u ustavnim sudovima

  Vijeće može predložiti da za sudije ustavnih sudova budu imenovani profesori i docenti sa pravnih fakulteta u BiH, bez položenog pravosudnog ispita, pod uslovom da imaju najmanje deset godina iskustva u radu kao profesori ili docenti.

  100%
  Za: 0 Protiv: 5 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Zlatko Miletić
ZNG
Član Kluba DF-a, predlagač
Vlatko Glavaš
DF
Član Kluba DF-a, predlagač
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 28 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH