Prijedlog zakona o Visokom tužilačkom vijeću BiH
100%
Za: 10 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

28.04.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Klub zastupnika Demokratske fronte
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Pravna država
Status: Prijedlog

Kao razlog za donošenje ovog zakona, predlagač navodi nezakonito i neustavno ponašanje nosilaca pravosudnih funkcija u BiH, te brojne propuste u njihovom radu u smislu neprocesuiranja izvršilaca teških krivičnih djela, teških oblika korupcije i privrednog kriminala, postojanja koruptivnog ponašanja u oblasti odbrana po službenoj dužnosti itd. Predlagač smatra i da postoje slučajevi političkog ili drugog progona određenih osoba, koji su završeni oslobađajućim presudama, ali su takvi progoni nanijeli nepopravljivu štetu na strani osoba u pitanju i njihovih porodica, ali i principu vladavine prava. Mišljenja je da je sve to posljedica nedostatka institucionalnih mehanizama za demokratski nadzor nad pravosudnom granom vlasti i odsustva djelotvorne sankcije.

U obrazloženju prijedloga se, između ostalog, navodi da se ovim prijedlogom ni na koji način ne utiče na izbor nosilaca pravosudnih funkcija, niti je to intencija ovog prijedloga, ali se uvodi, kako se navodi, efikasan mehanizam nadzora i mogućeg sankcionisanja članova Vijeća i nosilaca pravosudnih funkcija u slučajevima kada to nalaže vladavina prava i okolnosti zasnovane na utvrđenim činjenicama.

Neka od predloženih rješenja su:

 • Kada je u pitanju sastav Vijeća, ono bi se sastojalo od sedam članova, od kojih se šest članova bira od strane tužilaca, iz reda tužilaca sa po najmanje 10 godina iskustva na tužilačkim poslovima, dok se jedan član bira iz reda uglednih pravnika sa najmanje 15 godina iskustva na pravnim poslovima, od strane Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH.

 • Propisuje se mogućnost da izuzetno, u slučajevima predviđenim zakonom („ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan, djelotvoran ili nepristrasan način“ ili „kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću“), odluku o razrješenju dužnosti člana, predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može donijeti Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, dvotrećinskom većinom glasova svih članova koji su prisutni i koji glasaju. U tom slučaju, odluku o smjeni članova Visokog tužilačkog vijeća donosi sedmočlana ad hoc komisija Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH koju čine četiri zastupnika, od kojih jedan mora biti iz redova opozicije i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.

 • Uvodi se obaveza transparentnog predočavanja podataka o imovinskom stanju članova Vijeća i njihove uže obitelji, kao i obaveza predočavanja promjena u imovinskom stanju tužilaca.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Kriteriji za imenovanje članova VTV

  U VTV mogu biti imenovani samo tužioci sa najmanje 10 godina iskustva na tužilačkim poslovima.

  88%
  12%
  Za: 7 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Razrješenje članova VTV od strane Parlamentarne skupštine BiH

  U slučajevima predviđenim zakonom („ako ne obavlja svoje dužnosti na pravilan, djelotvoran ili nepristrasan način“ ili „kada počini djelo zbog kojeg ne zaslužuje da obavlja dužnost u Vijeću“), odluku o razrješenju dužnosti člana, predsjednika ili potpredsjednika Vijeća može donijeti Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, putem ad hoc komisije koju čine četiri zastupnika, od kojih jedan mora biti iz redova opozicije i tri člana koji su profesori sa pravnih fakulteta u BiH.

  100%
  Za: 3 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Imovinski karton nositelja pravosudnih funkcija

  Uvodi se obaveza transparentnog predočavanja podataka o imovinskom stanju članova Vijeća i njihove uže obitelji, kao i obaveza predočavanja promjena u imovinskom stanju tužilaca.

  100%
  Za: 4 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Dženan Đonlagić
DF
Član Kluba DF-a, predlagač
Zlatan Begić
DF
Član Kluba DF-a, predlagač
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 23 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 8 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Izbornog zakona BiH