Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama
100%
Za: 10 Protiv: 0

Da li si za ili protiv ovog prijedloga zakona?

ili Postavi pitanje i diskutuj sa parlamentarcima/kama

15.06.2021.
Preuzmite tekst zakona
Detaljnije

Predlagač:
Agencija za javne nabavke; Vijeće ministara
Vrsta procedure: Redovna
Oblast zakona: Ekonomija
Status: Prijedlog

Ovim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, nastavlja se tendencija usklađivanja domaćeg zakonodovstva sa zakonodavstvom Evropske unije. Uvode se novi pojmovi, preciznije definišu određeni oblici javnih nabavki, vrše se neophodne izmjene i dopune kako bi se omogućilo funkcionisanje portala javnih nabavki u njegovom punom obimu. Također, izvšene su određene izmjene u cilju boljeg provođenja procesa javne nabave u ugovornim organima.

Najvažnije teme vezane uz ovaj zakon
 • Dinamički sustav kupnje

  Dinamički sustav kupnje je sustav koji se uspostavlja i vodi kao potpuno elektronički proces, a koristi se za nabavu uobičajenih predmeta nabave koji su dostupni na tržištu te je otvoren svim gospodarskim subjektima koji ispunjavaju kriterije za kvalitativni odabir tokom cijelog razdoblja njegova trajanja, odnosno dinamički sustav nabave predstavlja stvaranje liste sposobnih ponuditelja koja se za čitavo vrijeme trajanja dinamičkog sustava nabave upotpunjava novim ponuditeljima.

  86%
  14%
  Za: 6 Protiv: 1 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Zajednički postupci nabave sa ugovornim tijelima iz drugih država

  Ugovorno tijelo može s jednim ili više ugovornih tijela iz drugih država zajednički provesti postupak za dodjelu ugovora o javnoj nabavi, sklopiti okvirni sporazum, upravljati dinamičkim sustavom kupnje, te dodjeliti ugovore na temelju okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava kupnje.

  25%
  75%
  Za: 2 Protiv: 6 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Interni pravilnik o organizaciji i vršenju javne nabave

  Svako ugovorno tijelo u Bosni i Hercegovini donosi interni pravilnik kojim propisuje i uređuje organizaciju i učinkovito vršenje nabavne funkcije unutar ugovornog tijela.

  100%
  Za: 6 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Službenik za javne nabave

  Ugovorno tijelo čiji je proračun za nabave jednak ili viši od iznosa od 1.000.000,00 KM internim aktom uređuje radno mjesto službenika za javne nabave.

  62%
  38%
  Za: 5 Protiv: 3 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


 • Mogućnost zabrane sudjelovanja kandidatima u postupku nabave

  Ugovorno tijelo može na razdoblje od 36 mjeseci isključiti iz sudjelovanja u postupku nabave kandidata/ponuditelja po određenim uslovima.

  100%
  Za: 7 Protiv: 0 Detaljnije

  Ovo je jedna od najvažnijih tema
  u ovom zakonu.

  pokaži svoje mišljenje i uključi se u raspravu!


Pitaj parlamentarce
Dženan Đonlagić
DF
Predlagatelj drugačijeg prijedloga izmjena istog Zakona
Dragan Mektić
SDS
Zastupnik u PD PSBIH
Alma Čolo
SDA
Zastupnica u PD PS BIH
Odgovori parlamentaraca
Statistika
Ukupno pitanja na zakonu: 0

Sa 26 odgovora najaktivniji parlamentarac u ovom parlamentu:
Šemsudin Mehmedović

Sa 24 pitanja najaktivniji zakon u istoj kategoriji:
Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o akcizama u BiH